خبر

اختتامیه جشنواره نقاشی مدرسه

1401-01-14

 

این شما و این هم اختتامیه جشنواره نقاشی مدرسه که در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در استودیو دبیرخانه جشنواره به صورت مجازی و برخط برگزار شد. مهمان های این برنامه جناب آقای محمد طالبی، داور تخصصی محور نقاشی دیجیتال و جناب آقای مکائیل براتی، تصویرساز و نقاش دیجیتال بودند. هم چنین خانم فاطمه سعیدی دانش آموز برگزیده دوره سوم جشنواره در محور آبرنگ، در استودیو حضور داشتند.