خبر

فراخوان همکاری در روند داوری آثار جشنواره عکس و گرافیک مدرسه

1399-11-18


توجه توجه📣
اساتید، معلمان و فعالان رشته‌های هنری سلام!
با توجه به اهمیت شناخت استعدادهای هنری در سراسر کشور و استفاده از خرد جمعی، از همه‌ی اساتید، معلمان، فعالان هنری و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در روند داوری دومین جشنواره عکس و گرافیک مدرسه، ما را همراهی کنند.