ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
سما جلالی عکاسی متوسطه اول افرینش جشنواره عکس
محمد امین شجاع الدینی اردکانی دوستی با طبیعت ابتدایی ال یاسین جشنواره عکس
دینا نعمتی میوه چیده شده متوسطه اول الزهرا جشنواره عکس
دینا نعمتی ابر های غروب پاییزی متوسطه اول الزهرا جشنواره عکس
دینا نعمتی ابر های غروب متوسطه اول الزهرا جشنواره عکس
حنانه نجار خرم روز هنرستان الزهرا جشنواره گرافیک
حنانه نجار خان هشتم هنرستان الزهرا جشنواره گرافیک
حنانه نجار میلاد مهر هنرستان الزهرا جشنواره گرافیک
حنانه نجار نیک نوروز هنرستان الزهرا جشنواره گرافیک
دینا نعمتی برگ های پاییزی متوسطه اول الزهرا جشنواره عکس
تینا حاجیوند طبیعت هنرستان الزهرا جشنواره عکس
تینا حاجیوند طبیعت هنرستان الزهرا جشنواره عکس
تینا حاجیوند طبیعی هنرستان الزهرا جشنواره عکس
تینا حاجیوند رویا هنرستان الزهرا جشنواره عکس
تینا حاجیوند رویا هنرستان الزهرا جشنواره عکس