ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
هدیه نلقاس عکاسی متوسطه اول اسما جشنواره عکس
نیلوفر رحیمی منعم طبیعت متوسطه اول اسما جشنواره عکس
نیلوفر رحیمی منعم طبیعت متوسطه اول اسما جشنواره عکس
مبینا سایر عکسی متوسطه اول آفرینش جشنواره عکس
مبینا سایر عکاسی طبیعت متوسطه اول آفرینش جشنواره عکس
ریحانه کاظمی عکاسی متوسطه اول آفرینش جشنواره عکس
مبینا آقاسی گل شمعدونی متوسطه دوم آفرینش جشنواره عکس
ثنا میربگ جاده متوسطه اول آفرینش جشنواره عکس
غزل صادقی پوستر متوسطه اول آفرینش جشنواره گرافیک
آیلار محمدزا ده عکس متوسطه اول آفرینش جشنواره گرافیک
فاطمه علیزاده گیلان 💖 متوسطه اول آفرینش جشنواره عکس
زینب محمدیان نقاشی متوسطه اول افرینش جشنواره گرافیک
زینب محمدیان پروانه متوسطه اول افرینش جشنواره گرافیک
نیلوفر رستمی طاقبستان متوسطه اول افرینش جشنواره عکس
زینب محمدیان عکس متوسطه اول افرینش جشنواره عکس