ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
فاطمه زهرا حامد گیاه زیبا متوسطه اول استعداد های درخشان دکتر اسحاق حسینی جشنواره عکس
فاطمه زهرا حامد شمع و پروانه متوسطه اول استعداد های درخشان دکتر اسحاق حسینی جشنواره عکس
فاطمه زهرا حامد گل رز متوسطه اول استعداد های درخشان دکتر اسحاق حسینی جشنواره عکس
مصطفی طاهری وصال یاران متوسطه دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی جشنواره گرافیک
مصطفی طاهری حماسه حضور متوسطه دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی جشنواره گرافیک
مصطفی طاهری حماسه حضور متوسطه دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی جشنواره گرافیک
مصطفی طاهری وصل یاران متوسطه دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی جشنواره گرافیک
محمد محمدی خسته متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید صدوقی جشنواره عکس
محمد محمدی دیوار متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید صدوقی جشنواره عکس
محمد محمدی گذرا متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید صدوقی جشنواره عکس
محمد محمدی تک برگ متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید صدوقی جشنواره عکس
محمد محمدی غلبه متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید صدوقی جشنواره عکس
تارا قالبي پيشگري از مبتلا شدن به كوويد 19 متوسطه دوم استعداد هاي درخشان فرزانگان 4 دوره دوم كرج جشنواره گرافیک
هدیه نلقاس عکاسی متوسطه اول اسما جشنواره عکس
هدیه نلقاس عکاسی متوسطه اول اسما جشنواره عکس