ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
ابوالفضل دیانت آبی بی کران متوسطه اول مهدیه 1 جشنواره عکس
آرمینا آریانمهر آب بود و سنگ و برگ ... متوسطه اول فرزانگان ۴ کرج جشنواره عکس
ثمین حسینی آب پرتقال هنرستان نمونه ریحانه جشنواره عکس
کوثر صادقی کوهی خیلی آب پرتقال عالیس هنرستان هنرستان فنی حرفه ای ایثار جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور آبی دوردست متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
کوثر صادقی کوهی خیلی ابر هنرستان هنرستان فنی حرفه ای ایثار جشنواره عکس
یکتا سخاوتی ابر متوسطه اول فرزانگان 3 (شهید شکفته) جشنواره عکس
مهدیه زارعی ابر متوسطه اول فرزانگان دوره اول تیزهوشان جشنواره عکس
آرش برایی نژاد ابر متوسطه دوم تیزهوشان حضرت محمد(ص) جشنواره عکس
آرش برایی نژاد ابر متوسطه دوم تیزهوشان حضرت محمد(ص) جشنواره عکس
انسیه السادات سید امیرخانی ابر متوسطه اول فرزانگان جشنواره عکس
محمد حسین حسینی آب را گل نکنیم متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور آب را گل نکنیم متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور ابر بر سقف آسمان متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور ابر بر فراز قله متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس