آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
زینب کرمانیها 1 جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه دوم فاطمه الزهرا کرج
هستی بزرگ زاده 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
فرهادرفیعی 1 جشنواره گرافیک لوگو ابتدایی ام معصومه
مبینا کلانتر 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
امیرحسین اخوین 1 جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول d
سارا علوی 1 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول شایستگان نور تهران
آلاءساعدی 1 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول زهره بنیانیان
آوا فیاض 1 جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر متوسطه اول فرزانگان ۳
صبا جعفری 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
هستی بزرگ زاده 10 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 10 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول شایستگان نور تهران
صبا جعفری 10 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول شایستگان نور
صبا جعفری 11 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
هستی بزرگ زاده 11 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 11 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول شایستگان نور تهران

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه آسترکی 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
منصوره یزدانی 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آرزو لشنی زند 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آتنا جاوند 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش عباسی 3 جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فایزه موسوی 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آرش برایی نژاد 33 پل جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم حضرت محمد زاهدان
مهسا زندلشنی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آرزو لشنی زند 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آتنا جاوند 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود