آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
نیاز امینی . جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان پلی تکنیک هنر
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه آسترکی 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فایزه موسوی 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش عباسی 1 جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
منصوره یزدانی 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
عارفه احمدوند 1 جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر هنرستان ایران دورود
آتنا جاوند 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه نقابی 10 جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
ستایش بصیری 10 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
زهره میرجلیلی 10 عدد از کمیاب‌ترین سنگ‌های قیمتی در دنیا جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه دوم ام سلمه یزد
ستایش بصیری 11 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 12 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 13 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود