آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
الهه جنگ‌جو ‌‌ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا
محمد حسین صباحیان ‌‌‌ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شاهد زنده یاد آخوندی
فاطمه غفوری ‌‌‌‌ جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه دوم اسوه
رویا قاسملویان ☁️🌕 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
رویا قاسملویان ☁️☀️ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
ثناسلیمی جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول شیخ نوایی
مهدیس سعیدی ハロー جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر هنرستان پژوهش شیراز
مهدیس سعیدی 日本の黒猫 جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان پژوهش شیراز
مهدیس سعیدی جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان پژوهش شیراز
آیریک یوسفی ꧁༺AℐℛℐᏦ༻꧂ جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان سما کن

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
زهرا جباری سابق جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان بناب
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
فاطمه پاکزاد جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
زهرا جباری سابق جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
رومینا ترکیان “Dali” جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان سوده تهران
بیتا محرابی •بیتا• گنجشک جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول زهرا نظام مافی تهران
بیتا محرابی •بیتا•پرنده جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول زهرا نظام مافی تهران
سارینا سلیمانی فر ❤️ جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان راه روشن تهران
سارینا سلیمانی فر ❤️ جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان راه روشن تهران