آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
آریانا قربانی 1989 جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان آسیه تهران
فاطمه حسنی ۱۹ دی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم درخشان
آوا فیاض 2 جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر متوسطه اول فرزانگان ۳
مبینا کلانتر 2 جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران
هستی بزرگ زاده 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
صبا جعفری 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
آلاءساعدی 2 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول زهره بنیانیان
مبینا کلانتر 2 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 20 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران
صبا جعفری 20 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 21 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران
صبا جعفری 21 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
صبا جعفری 22 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 22 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
ستایش بصیری 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه آسترکی 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
محمد مهدی نظام دلیوند ۳ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید رجایی تهران
آرش برایی نژاد 33 پل جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم حضرت محمد زاهدان
فاطمه عباسی ۳ تکنیک کاملا عملی برای تغییر سبک زندگی اثربخش جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
مبین علیزاده ۳کیلو کلم ۱۰۰۰۰تومان جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا ارومیه
مهسا زندلشنی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آرزو لشنی زند 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فایزه موسوی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آتنا جاوند 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه آسترکی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
محمد مهدی نظام دلیوند ۴ جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول شهید رجایی تهران