کارگردان شو

صدا، نور، دوربین و حرکت! کارگردان روایتگر اصلی یه فیلمه‌! کسی که تیم رو برای تولید نهایی نتیجه ای که روی پرده ی سفید سینا می‌بینیم، راهبری و هدایت می‌کنه. اینجا با هم راجع به کارگردانی صحبت می‌کنیم و یاد میگیریم.

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5