سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 21


در این ویدیو، درمورد دکوپاژ در سینما، اهمیت آن و نقش کارگردان در تجسم ذهنی نماها و تعیین دکوپاژ قبل از فیلم‌برداری صحبت می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25