سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 19


در این ویدیو، آموزش داده می‌شود که اگر امکان تهیه‌ی تجهیزات پیشرفته‌ی صدابرداری را نداریم، می‌توانیم از چه چیزهایی و به چه صورت استفاده کنیم. همچنین برخی ترفندهای صداگذاری روی فیلم در خین فیلم‌‌برداری یا تدوین، خاطرنشان می‌گردد.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25