سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 18


در این ویدیو، درباره‌ی انتخاب ابزار و تجهیزات مناسب در روند کار سینمایی، ویژگی‌های صدابردار و نکاتی درمورد استفاده از میکروفون‌های گان و ضبط کننده‌های صدا بیان شد.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25