سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 17


در این ویدیو، ابتدا درباره‌ی تاریخچه‌ی ظهور صدا در سینما به بیننده اطلاعاتی داده می‌شود و سپس وسایل و ابزارهایی که کار صدابرداری در صحنه را انجام می‌دهند، معرفی می‌شوند.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25