آدرس

تهران، طرشت، تقـاطع بلـوار تیـموری و خیـابان حبیـب اللهی ایستگاه نوآوری شریف، ساختمان شهید سلیمانی، آکادمی برش

ایمیل

info@madresefestival.ir

شماره تماس

۰۲۱-۴۰۶۶۳۱۵۷
۰۲۱-۴۰۶۶۳۱۲۹
۰۹۳۸۸۶۲۰۶۲۹


embed code for google map