اخبار جشنواره

دبیر علمی در قرنطینه خانگی


شنیدید که می‌گویند آدم ها از همه موجودات بالاترند؟
درست گفتند. همیشه همه چیز برای آدم ها بوده و در اختیارشان، تا جلو بروند.
حالا هم این چیزی که به آن میگویند «قرنطینه»، باز هم برای آدم هاست. باز هم تمامش به عهده ی ماست و باید خوب از پسش بربیاییم. پس یک آش پخته شده ای‌ست که اگر نخوریم، گرسنه می مانیم.
بله عرض می کردم که ما قرنطینه شدیم اما هیچ کار دیگری هنوز قرنطینه نشده. پس بهانه ای برای خستگی و انداختن دوربین ها به گوشه اتاق و گله و شکایت وجود ندارد. در خانه هم می شود فیلم ساخت.
مثلا همین فیلم بسیار مهم را که میدانم نگفته نگاه کرده اید و دبیر علمی هم در آن دیده می شود(!)، در خانه ساخته شده است. حتی بخش جدید جشنواره، ویدئو بلاگ را هم میتوان در خانه ساخت. میگویید نه؟ بروید خودتان فیلم های خانگی دوره های قبل را ببینید و به حرف ما ایمان بیاورید. پس فکر نکنید جشنواره تعطیل شده و باید استعداد ها و آرزوهایتان را تا سال بعد با خودتان حمل کنید. یادتان باشد، قرنطینه برای ما آدم هاست نه برای کار‌ها و فعالیت‌هایمان. پس باید ببینیم و بشنویم و از هرآنچه در اطرافمان هست، استفاده کنیم.
ناامید نشوید و با قدرت ادامه دهید.💪🏻